Klient má právo:

 • Zůstat v anonymitě – být zde pod přezdívkou
 • Během otevírací doby kdykoli přijít a odejít podle svých potřeb
 • Na bezplatné využití nabídky služeb
 • Využít v některý den pouze „bezpečný prostor klubu“
 • Podílet se na nabídce programu zařízení a ovlivňovat jej tak, že podnět řeknou sociálnímu pracovníkovi nebo pracovníkovi v sociálních službách nebo vhodí písemný vzkaz do schránky v KLUBU 2
 • Na výběr a změnu klíčového pracovníka, pokud je to možno
 • Na podání stížnosti, když nejsou spokojeni se službou, s možností odvolání
 • Vědět o jakékoli své dokumentaci a nahlížet do ní
 • Mít svůj názor
 • Ukončit spolupráci

Klient má tyto povinnosti:

 • Respektovat pracovníky i dobrovolníky a chovat se k nim slušně
 • Plánovat průběh služby spolu se svým klíčovým pracovníkem, hodnotit průběh služby podle svých potřeb a přání
 • Neodcizovat cizí majetek
 • Neničit majetek POHODY, budovy a vybavení na zahradě
 • Zapůjčené věci vždy vrátit v pořádku
 • Nenosit cigarety, alkohol, drogy a návykové látky do POHODY a nevstupovat do zařízení pod jejich vlivem
 • Nenosit do POHODY nebezpečné předměty (nože, zbraně)
 • Nenosit do POHODY cennosti (mobil, peníze, klíče), pokud je klient musí sebou přinést, pak je uschová v uzamykatelné skříňce zařízení
 • V prostorách POHODY se s nikým sexuálně, tělesně nesbližovat (líbání, osahávání)
 • Dbát na čistotu a hygienu (vši, teplota, mytí a dezinfekce rukou)
 • Nechodit naboso do POHODY – použít ponožky nebo přezůvky
 • Nikoho fyzicky nešikanovat (pošťuchování, rvačky)
 • Nikoho psychicky nešikanovat (posmívání se, nadávky, vyhrožování, sprostá slova)
 • Bez dozoru pracovníků se nezdržovat na zahradě
 • Nepřelézat přes plot (ke vstupu slouží branka)
 • Nepouštět vulgární a nevhodné písně, videa
 • Nerušit svým projevem ostatní klienty při vybraných činnostech – besedy, preventivní programy, akce, kluby
 • Neotevírat okna bez přítomnosti pracovníků

 


 
WEBMASTER: Paradise Web