Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, POHODA Karviná ti může nabídnout:

  • prostor pro trávení volného času (včetně tepla, světla, místa k sezení, WC, pitného režimu)
  • výchovné a vzdělávací aktivity - činnosti směřující k rozvoji vědomostí, dovedností a návyků klientů (příprava do školy, diskuse, besedy, filmy)
  • intervence - poskytování rad v oblastech týkajících se rodiny, vrstevnické skupiny, drog a alkoholu, partnerských vztahů, školy, sexu, hygieny a zdraví
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí - jednání konané ve prospěch klientů (ve škole, rodině)
  • zájmové i kulturní aktivity (fotbálek, pinec, počítače s internetem, kulečník, poslech hudby, kluby)
  • práce s blízkými osobami (rodiče, přátelé, kamarádi...) se souhlasem klienta (informační servis, intervence)
  • poskytování kontaktů klientům pro zlepšení jejich informovanosti o dalších návazných službách
  • seznamování klientů s nebezpečím jednotlivých sociálně nežádoucích jevů (šikana, rasismus, kriminalita, kouření, drogy, záškoláctví apod.) včetně podpory jejich imunity vůči nabídce drog, alkoholu a dalších návykových látek
  • výlety, exkurze, výstavy apod.

 
WEBMASTER: Paradise Web