V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež POHODA Karviná máš právo...

 • využít možnosti anonymity (být zde pod přezdívkou, křestním jménem)
 • během otevírací doby kdykoli přijít a odejít
 • bezplatně využívat nabídku služebnenos cigarety, alkohol, drogy a jiné návyk
 • využívat programové a volnočasové nabídky
 • na podání stížnosti s možností odvolání 
 • na pomoc v obtížné životní situaci (rozhovor, intervence)
 • vědět o jakékoli své dokumentaci a nahlížet do ní
 • na tisk svých záznamů z evidenčního programu PePa
 • se podílet na činnosti zařízení a ovlivňovat ji (např. vzkazem do schránky v mezipatře)
 • nemuset se zapojit do žádné z připravených činností
 • na výběr a změnu klíčového pracovníka
 • zajištění základních lidských práv daných Listinou základních lidských práv a svobod stejně jako Úmluvou o právech dítěte (viz. níže)

Dále dodržuj pravidla, ať můžeš být v POHODĚ:

 • respektuj pracovníky i dobrovolníky a chovej se k nim slušně
 • plánuj, naplňuj své cíle a hodnoť je
 • nekuř, nepožívej alkohol, drogy a jiné návykové látky a nevstupuj pod jejich vlivem
 • nenos cigarety, elektronické cigarety, vodní dýmku, alkohol, drogy a jiné návykové látky
 • nechoď zavšivený, s teplotou a naboso (bez ponožek nebo přezůvek)
 • s nikým se nelíbej a neosahávej
 • nenič majetek zařízení, budovy a vybavení na zahradě ( hry, sportovní potřeby, nábytek)
 • neodcizuj majetek, který ti nepatří
 • nenos cennosti (mobily, peníze, klíče) nebo si je uschovej ve skříňce
 • nenos nebezpečné předměty (nože, zbraně, oheň)
 • nikoho fyzicky (postrkávání, rvačky) ani psychicky (posmívání se, nadávky, vyhrožování) nešikanuj
 • bez dozoru pracovníků se nezdržuj před budovou ani v zahradě
 • nebij se s ostatními a nemluv sprostě
 • nepřelézej přes plot (ke vstupu slouží branka smile)
 • využívej uzamykatelných skříněk
 • dodržuj čas na přihlášených aktivitách
 • zapůjčené věci vždy vrať v pořádku 
 • nepouštěj vulgární a nevhodné písně a videa
 • dodržuj pravidla vyvěšená v jednotlivých místnostech
 • při preventivních programech, besedách a diskuzích se stopují veškeré aktivity v klubu
 • Pokud dnes nejsi ve škole, nechoď do Pohody

 
WEBMASTER: Paradise Web