CO JE VLASTNĚ NÍZKOPRAHOVÝ KLUB?

  • Nízkoprahový klub je určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním se po ulici, v partě či jinak neorganizovaně. 
  • Přístup do nízkoprahových klubů není omezen financemi, zájmem ani časem příchodu či odchodu, návštěvníci mají svobodu volby, a to jak při pohybu v prostoru klubu, tak i ve volbě vykonávaných činností.
  • Nízkoprahové kluby mladým nabízejí mnoho programů a vybavení: poslech muziky, promítání filmů, stolní fotbal, stolní tenis, kulečník apod.
  • HP0005sZásadní význam klubů je však v jejich poradenské a preventivní činnosti - umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Vytvářejí pro děti chráněný prostor, v němž dospívající najde svoje místo, což je přesně to, co v mnohdy nebezpečných velkoměstech a na anonymních sídlištích chybí. V každém klubu rovněž platí přesná pravidla, která mimo jiné zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí či šikanu.

Více na www.streetwork.cz


 
WEBMASTER: Paradise Web